Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020

Peräpohjolan Leader ry:n kehittämistoiminta perustuu omaan paikalliseen strategiaan, jonka maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt. Strategian sisältöön ovat olleet vaikuttamassa paikalliset asukkaat vuosien 2012-2014 aikana. Näkemyksiä alueen kehittämistarpeista kerättiin erilaisissa tilaisuuksissa sekä kyselyillä. Lue koko strategia tästä

Visiomme: Toimelias, kilpailukykyinen ja viihtyisä Peräpohjola

Jotta tämä visio toteutuu, tarvitaan kilpailukykyistä ja työllistävää yritystoimintaa. Työ luo toimeentulon mahdollisuuksia ja pitää kylät ja seudun asuttuna. Viihtyisä, vetovoimainen ja hyvinvoiva ympäristö houkuttelee niin uusia asukkaita kuin yrityksiä sekä lisää nykyisten asukkaiden hyvinvointia ja onnellisuutta työn ohella. Kaikki osallistuvat omien kykyjensä ja mahdollisuuksien mukaan yhteisön kehittämiseen. 

Kehittämisen painopisteet

  • Yrittäjyys ja elinkeinot: yritteliäs ja kilpailukykyinen maaseutu
  • Biotalous: hyvää ruokaa, vihreää energiaa, pohjoista voimaa
  • Toiminnallinen yhteisöllisyys: Tehemä yhdessä pois
  • Hyvinvoiva ympäristö ja asukkaat: Voimaa luonnosta, puhtia poluilta

Uudistuminen, ilmastonmuutos ja ympäristö

Kehittämisellä tavoitellaan uusia toimintatapoja, toimintamalleja, parempaa laatua, uusia yhteistyön muotoja ja verkostoja. Tänä päivänä kestävä kehitys ja sekä hiilidioksipäästöjen vähentäminen ovat merkittävässä roolissa. Tuemme kehittämistä, joka huomioi ympäristön.

Strategian merkitys hankerahoituksen hakijalle

Peräpohjolan Leader ry rahoittaa hankkeita, jotka toteuttavat sen strategiaa. Jokainen rahoituspäätöksen saava hanke vie alueen kehittämistä eteenpäin. Hankkeiden tulee toteuttaa sisältönsä puolesta strategiamme painopistettä ja vastata strategiamme tavoitteisiin.

Tutustu ennen hankehakemuksen laatimista valintakriteereihimme.