Rovaniemen ja Kemin kaupunkien keskusta-alueet on rajattu Leader-tuen ulkopuolelle. Tarkista oheisista kartoista Leader-toiminnan rajaukset.

Toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi

Leader- toiminnan kantavana ajatuksena on valjastaa paikallisten asukkaiden oma asiantuntemus, osaaminen ja toiminta alueen kehittämistyöhön. Kehitämme alueen elinvoimaisuutta asukkailta itseltään kumpuavien ideoiden ja tarpeiden pohjalta.

 

Kun sinulla on ihmisten kokoinen idea – me autamme

Leader-tukea voi hakea yrittäjä tai yhteisö, jolla on idea ja intoa paikkakuntansa kehittämiseen. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm.

 • yritysten perustamista, investointeja ja kehittämistä
 • kylien elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä 
 • kaikkien yhteisiä harrastusmahdollisuuksia
 • kulttuuriperinteitä
 • mm. lähiruoan menekinedistämistä
 • luonnonmonimuotoisuuden säilyttämistä
 • paikallisten yritysten, yhdistysten ja maaseudun asukkaiden kansainvälistä yhteistyötä

Leader -ryhmät saavat kehittämisstrategioiden toteuttamiseen rahoituskehyksen Maa- ja metsätalousministeriön kautta, joka koostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Tämä raha jaetaan Leader-ryhmien kesken muun muassa sen mukaan, kuinka monipuolinen, toteuttamiskelpoinen ja innovatiivinen kehittämisstrategia on.

Rahoituskehys Elävät jokivarret – Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola –strategian toteutukseen on vuosille 2014-2020 yli 5 miljoonaa euroa. Kun siihen lisätään mukaan hankkeiden yksityinen rahoitus, on kokonaiskehys lähes 8 miljoonaa euroa. Toiminta-alueen kunnat osallistuvat 20 % panoksella julkiseen rahoitukseen. Leader-tuen kautta kuntien panos palaa omalle kotiseudulle moninkertaisena. Käytä tuki hyödyksesi!

 

Kutsu meidät käymään!

Alueen asukkaat ja kyläläiset ovat parhaita kotiseutunsa kehittäjiä! Kutsu meidät käymään. Tulemme tarpeen mukaan juttelemaan hankerahoitusmahdollisuuksista.

Aiheena voi olla esimerkiksi:

 • hankerahoituksen hakemisessa opastaminen kylän tarpeiden mukaisesti
 • maisemanhoitohanke matkailun edistämiseksi
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • kylien palveluiden kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • kylän elinkeinojen kehittäminen
 • jokin muu asia

 Tiedäthän, että Leader-neuvonta on täysin maksutonta.