Miksi yrittäjyyden tukeminen on tärkeää?

Yrittäjyys luo maaseudulle elinvoimaisuutta. Yritykset lisäävät palveluita  ja luovat työpaikkoja kyliin. Paikallisiin ihmisiin ja elinkeinoihin pohjautuvana sitä ei voi kukaan viedä alueelta pois. 

Meidän kauttamme voit hakea yritystukea ensisijaisesti yrityksen investointeihin eli kone- ja laitehankintoihin tai tuonto- ja palvelurakennelmiin. Ennen investointipäätöksen tekemistä, voi hakea rahoitusta investoinnin toteuttavuustutkimukseen.

Erilaisten yritysten yhteistyöhankkeiden kautta voidaan hankkia uutta tietoa, kehittää palveluita ja verkostoja. Yritysryhmähankkeet mahdollistavat yksittäisten yritysten kehittämistoimenpiteet silloin, kun ne liittyvät laajempaan yhteiseen kokonaisuuteen. Esimerkiksi matkailuyritykset voivat toimia yritysryhmänä, kun halutaaan kehittää yhdessä matkailumarkkinointia.

 

Tukivaihtoehdot

Investointituki

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Perustamistuki

Kokeiluhanke

Yritysryhmähanke

 

Tärkeimmät tuettavat alat:

 • matkailu
 • biotalous: puun jatkojalostukseen, luonnontuotteisiin, lähiruokaan ja poroelinkeinoon pohjautuva yrittäjyys
 • pienteollisuus
 • palveluyrittäjyys
 • ympäristötekniikka, energiatehokkuus, kylmätestaus

Tuen saannin edellytykset

Yritystukea voidaan myöntää aloittaville ja toimintaansa laajentaville maaseutuyrityksille. Tavoitteena on luoda kotiseudulle uusia palveluja, työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa. Yritystuella tulee olla merkittävä vaikutus toimenpiteelle ja yrityksen laajentumiseen. Tietoa yritystoiminnasta, tarvittavista luvista ja muun muassa liiketoimintasuunnitelman pohjan voi ottaa käyttöön Suomi.fi -sivustolta.

Huomioithan myös nämä:

 • yrittäjän tulee olla vähintään 18-vuotias
 • kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.
 • tuki ei saa vääristää kilpailua
 • yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan,
 • yrityksellä tulee olla riittävä ammattitaito
 • pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle

Yritystukihakemuksen liitteet

 • toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää suunnitelman toimenpiteistä,  joihin tukea haetaan
 • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat, tuotteiden ja palveluiden myyntibudjetit
 • investointiluettelo, joka sisältää tiedot hankittavista koneista, laitteista ja kalusteista
 • rakennushankkeen liitteet: pääpiirustukset, rakennusseloste ja kustannusarvio sekä mahdolliset luvat
 • tilinpäätöstiedot kahdelta edelliseltä vuodelta
 • hintatason selvitykset hankinnoista

Auttin kylätalon kunnostus

Auttin kylätalo on koko kylän sydän. Vanhassa koulussa toimii kyläläisten oma kirjasto, kuntosali ja monta erilaista taide- ja harrastusryhmää. Talon kulttuuritapahtumat keräävät yleisöä pitkienkin välimatkojen takaa.

Lue koko tarina

Lumisia elämyksiä matkailijoille

Arctice Oy tarjoaa matkailijoille arktisia talvielämyksiä Pajakylässä Napapiirillä Rovaniemellä. Vuonna 2013 yritys päätti laajentaa toimintaansa ja investoida kahvila-ravintolaan sekä kehittää markkinointia.

Lue koko tarina

Lapin luonnosta soturivoimaa!

Arctic Warriors Oy lanseerasi uuden, Lapin yrtteihin perustuvan luontaistuotesarjan. Geelishotit tuottavat voimaa, energiaa ja vastustuskykyä. Tuotteita myydään kotimaan ohella myös ulkomaille.

Lue koko tarina

Hyvää ruokaa ohjelmapalveluiden ohella

Santa Claus Reindeer Oy rakensi Leader-tuella uuden ravintolan, Kotahovin, Pajakylään.

Lue koko tarina

Fenix – kansainvälinen nuorisohanke johdatti Peräpohjolan nuoret kansainvälisyyteen

Kemin Seudun 4H toteutti ohjelmakaudella 2007-2013 kansainvälisen nuorisohankkeen, jonka teemana oli monikulttuurisuus, matkailun ja yrittäjyyden esille tuominen. Hankkeen toimenpiteinä tehtiin lyhytelokuva ja järjestetiin kansainvälisiä nuorisotapaamisia.

Lue koko tarina