Tuettava toiminta

Yleishyödyllisten hankkeiden tulee liittyä Peräpohjolan Leader ry:n strategiaan ja toteuttaa jotakin sen painopisteistä.

 • yrittäjyys ja elinkeinot
 • biotalous
 • toiminnallinen yhteisöllisyys
 • hyvinvoiva ympäristö ja asukkaat

Hanke voi liittyä esimerkiksi kylämatkailun kehittämiseen, jolloin se toteuttaa painopistettä yrittäjyys ja elinkeinot. Jos hanke ehkäisee syrjäytymistä ja valmentaa nuoria vaikkapa yrittäjyyteen, toteuttaisi hanke painopistettä toiminallinen yhteisöllisyys.

Hankkeen hyödyn tulee kohdistua laajalle joukolle. Kun kyseessä on yleishyödyllinen investointi, tulee kaikkien yhteisön jäsenten voida käyttä toimenpiteen kohdetta. Tukea ei siis voida myöntää suppeasti rajatulle käyttäjäryhmälle.

Kenelle tukea myönnetään?

 • rekisteröityneelle yhdistykselle esimerkiksi kyläyhdistykselle, urheiluseuralle, järjestölle, kulttuuriyhdistykselle, metsästysseuralle jne.
 • osuuskunnalle
 • säätiölle

Mihin tukea myönnetään?

Yleishyödylliset hankkeet voivat olla yleishyödyllisiä investointeja tai kehittämistä. Investoinnille voidaan myöntää 65 % tuki. Kehittämishankkeiden tuki vaihtelee 50 % – 80 % hanketyypin mukaisesti.

Tavanomaista toimintaa emme voi tukea. Rahoitettavien hankkeiden tuloksena pitää syntyä jotakin uutta. Uutuusarvo voi liittyä hankkeen sisältöön, uutta luovaan toimintamalliin tai hankkeen lopputuloksena syntyviin toimintamahdollisuuksiin (rakennukset, rakennelmat, harrastusmahdollisuudet jne.)

Rahoitusta voi hakea esimerkiksi yhteisiin liikuntavälineisiin, palveluiden kehittämiseen, kulttuurien väliseen vaihtoon tietyn teeman ympärillä. Leader-tuella voidaan myös kunnostaa tärkeitä kulttuuriperintökohteita, jotka tukevat vaikkapa kylän matkailua.

Kylätalohankkeiden enimmäistuen määrä on rajattu 65 000 euroon ohjelmakauden aikana. Kylätalohankkeet sisältävät itse päärakennuksen, mahdolliset ulkorakennukset ja piha-alueen.

Yleishyödyllinen investointihanke

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Tiedonvälityshanke

Koulutushanke

Yhteistyöhanke

Innovaatioryhmä

Kehittämishankkeen toimenpide

Kehittämishankkeen tulee liittyä johonkin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteistä, olipa kyseessä sitten yleishyödyllinen investointi tai kehittäminen. Ennen kuin täytät hakemuksen Hyrrässä, niin katsotaan yhdessä, mihin toimenpiteeseen hakemuksenne liittyy.

Leader-ryhmän kautta tuettavat toimenpiteet ovat:

1. Koulutus ja tiedonvälitys

7. Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat
7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut
7.4 Maaseudun palvelut (esim. kylätalohankkeet)
7.5. Tuki investointeihin vapaa-ajan infrastruktuurin julkiseen käyttöön, matkailuneuvontaan ja pienimuotoiseen matkailuinfrastruktuuriin
7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

16. Yhteistyö

Tämä toimenpide liittyy elinkeinojen kehittämiseen.

 

Tuumasta toimeen

 • kylässä voidaan kerätä esimerkiksi yhteinen osaaja- ja palvelupankki
 • kylä voi lähteä kansainvälistymään esimerkiksi luonnonsuojelun, matkailun tai musiikin kautta. Autamme kansainvälisen hankekumppanin löytämisessä
 • hanke voi tuoda yhteen kylän ikäihmiset ja nuoret vaikkapa käsitöiden ja kulttuuriperinteen siirtämisessä
 • nuorten omat hankkeen, jotka ovat nuorilta peräisin