Yritysryhmä-hanke

Yritysryhmä-hankkeella voidaan tehdä yritysten väliseen yhteistyöhön perustuvia kehittämishankkeita. Yritysryhmä-hanke voi sisältää yrityskohtaisia toimenpiteitä, mutta jokaisen hankkeen tulee sisältää myös yhteistä tekemistä ja kehittämistä. Yrityksillä tulee olla yhteinen tavoite ja yhteistyösopimus.

Yritysryhmä-hankkeella voidaan kehittää esimerkiksi matkailua. Tai yritysryhmä voi muodostua erilaisten komponenttien valmistajista, jotka lähtevät yhdessä vientimarkkinoille.

Tukea myönnetään myös uusien tuotteiden, palvelujen, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseen maataloudessa, elintarvikealalla, metsätaloudessa ja muissa maaseudun pienissä yrityksissä.

Yritysryhmä-hankkeen tuki on 75 %. Loppu 25 % on yritysten rahallista rahoitusta. 

Yritysryhmä-hanketta tulee koordinoida kolmannen osapuolen, joka ei itse ole hankkeen toimenpiteiden kohteena. Hallinnoija voi olla esimerkiksi yhdistys tai kunnan elinkeino-organisaatio. Hallinnoija vastaa hankkeen toteutuksesta, hankkii ostopalvelut. Tukea ei siirretä osallistuville yrityksille rahana. Yrityksen osuus hankkeesta katsotaan kuitenkin de minimis -tueksi.

_JUH1769
©Maaseutuverkosto, kuva: Lietso Oy

Hankkeen kustannukset voivat muodostua:

  • palkoista ja palkkioista
  • ostopalveluista
  • matkakuluista
  • vuokrista
  • materiaalit

Tuotekehitys, tiedon hankkiminen

Yhteistyöhanketta voidaan käyttää myös uuden tiedon hankintaan yristysten toiminnan kehittämiseksi. Hanke voi liittyä vaikkapa markkinatiedon hankintaan. Hankkeessa tulee olla vähintään 2 yritystä ja näiden välillä tulee olla yhteistyösopimus. Tuki voi olla korkeintaan 80 %.

Hankkeessa voidaan myös kehittää uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluja sekä niiden markkinointia edeltävää pilottihanketta, testausta ja esittelyä. Tällaisen yhteistyöhankkeen tuki on on korkeintaan 60 %.