Monipuolinen ja uudistuva yrittäjyys luo perustaa maaseudun elinvoimaisuudelle ja kehittymiselle. Maaseudulle tarvitaan uusia yrityksiä, mutta yhtä tärkeää on kannustaa nykyisiä yrityksiä kehittymään ja pysymään muutosten matkassa.

N-Y-T yrittäjyyteen! -hankkeen tavoitteena on kannustaa yrittäjiä ja antaa rohkeutta edetä suunnitelmissaan sekä tarjota työkaluja menestykseen.
Hankkeessa yrittäjä tai yrittäjänitu saa rinnalleen hankeneuvojan, joka toimii koko hankkeen ajan osallistujien tukena, hakien oikeita ratkaisuja oikeaan aikaan.

Hankkeen aikana tehdään tietoiskuja sekä verkostoidutaan ryhmätapaamisilla.
Hankkeessa pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään etäyhteyksiä ja toimintamalleja, jotka soveltuvat pitkien välimatkojen alueelle.

 

 

thumbnail_large

Hankkeen valmentajaksi on valittu Innolight Consulting:n Katja Lindholm. Katjan valmennukset tulemme tarjoamaan osallistujille myös nauhoitteina. Lähdethän siis mukaan!

 

Seuraa hankkeen toimenpiteitä Peräpohjolan Leader ry:n Facebook sivuilta!

Kannustamme rohkeasti yrittäjyyteen!

Peräpohjolan Leader ry toteuttaa N-Y-T yrittäjyyteen! -hankkeen, jolla kannustetaan ja rohkaistaan Leader-ryhmän alueella asuvia yrittäjäksi suuntaavia henkilöitä eteenpäin suunnitelmissaan. Tavoitteena on saada alueelle uusia yrityksiä ja kehittää olemassa olevien toimintaa. Hankkeen toimenpiteinä tarjotaan osallistujille hankeneuvojaa rinnalla kulkemaan sekä mahdollisuuksia verkostoitua ja saada sparrausta alan asiantuntijoilta.  Hanke toteutetaan vuosien 2019–20120 aikana ja hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 tuella. Hanke on Outokaira Tuottamhan ry:n kanssa yhteinen ja toteutetaan myös heidän toiminta-alueella. Hankkeen kokonaisrahoitus on 106 100 euroa ja Euroopan unionin rahoitusosuus 44 562 euroa.

Ota yhteyttä!

 
Hankeneuvoja Kati Alanikka
 puh. 040 757 1507
@: kati.alanikka(at)perapohjola.fi
 
admin-ajax