Maksuhakemuksen sisältö

Maksuhakemus tehdään Hyrrässä sähköisesti. Ilmoita Peräpohjolan Leaderille, kun alat tehdä hakemusta Hyrrässä. Autamme sinua hakemuksen laatimiseen liittyvissä kysymyksissä.

 1. Lue ensin Mavin ohjeet maksuhakemuksen tekemisestä
 2. Maksuhakemuksen pohja avautuu Hyrrässä, kun menet kohtaan Päätös ja valitset sivun alalaidasta joko maksuerän tai loppumaksun.
  paatos
  paatos1
 3. Varmista että kulut on maksettu ja että ne on maksettu tuen saajan tililtä (ei esim. henkilökohtaiselta tililtä).
 4. Määritä ajanjakso, jolta tukea haetaan. Kaikkien kulujen tulee olla tältä aikaväliltä. Et voi myöhemmin enää hakea tukea maksuille, jotka on maksettu haetulla ajanjaksolla.
 5. Ota kopio(t) laskuista, jotka liittyvät hankkeen toteutukseen ja hankesuunnitelmaan.
 6. Ota kopio pääkirjasta hankkeen kustannuspaikan osalta. Huom. yhdistyksen tai yrityksen koko toiminnan kirjanpitoa ei tarvitse toimittaa. Pääkirjan tulee olla siltä aikajaksolta, jolta maksua haetaan.
 7. Vain maksetut laskut voidaan hyväksyä. 
 8. Liitä hakemukseen verkkopankin kuitti / maksutosite laskun maksamisesta tai tiliote.
 9. Lomapalkkavelkoja tai muita laskennallisia kuluja ei voi kirjata ja hakea maksuun. 
 10. Mikäli rakennuslupaan liittyy ehto loppukatselmuksesta, kutsu paikalle rakennustarkastaja. Liitä Hyrrään tarkastusraportti loppumaksun yhteydessä.
 11. Ota kopiot talkoiden tuntikirjanpidosta. Talkootyötä voi olla vain siinä suhteessa kuin tukipäätöksessä sitä on hyväksytty.
 12. Jos hankkeen hyväksytyt kustannukset ylittyvät, älä kirjaa hakemukseen tätä ylimenevää osuutta. Merkitse laskuun ja pääkirjaan vähennys ylimenevältä osuudelta (esim. “tukea ei haeta ylimenevälle 10 euron osuudelle”).
 13. Jos hanke kestää useamman vuoden, liitä maksatukseen väliraportti hankkeen toteutuksesta.
 14. Tallenna liitteet Hyrrään pääkirjan mukaisessa järjestyksessä. 
 15. Hankintojen kilpailutusasiakirjoista kopiot.

Maksumääräys: maksumaarays-mavi lataa Mavin määräys tästä

Kehittämishankkeiden maksuhakemukset

Jos toteutat kehittämishanketta, johon sisältyy palkkakuluja huomioithan seuraavat liitteet:

 • kopio työpaikkailmoituksesta, jos hankkeessa täyttyy 1 htv
 • työsopimus
 • työnantajan työntekijälle antama matkamääräys, jos hankkeessa matkustetaan
 • työaikakirjanpito

Jos kehittämishankkeessa on henkilöstön toimitilavuokria (ei koske flat rate -hankkeita), huomioithan maksuhakemuksessa:

 • kopio vuokrasopimuksesta
 • jos kuluja on jyvitetty, tiedot jakoperusteista (esim. perustuen neliömäärään)