Syksyllä 2020 ja keväällä 2021 Peräpohjolan Leader ry järjesti kyselyn toiminta-alueensa asukkaille. Kyselyssä nousi esille huoli ympäristöstä sekä luonnon arvostus. Kierrätys ja kiertotalous nähtiin alueen mahdollisuuksina.

Kiertotalous ruohonjuurella -hankkeen tavoitteena on käytännön esimerkkien avulla avata kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukaista toimintaa maaseutuympäristössä. Tavoitteena on myös innostaa, tukea ja neuvoa alueen asukkaita toteuttamaan ekologisia ratkaisuja arjessaan sekä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
kotonaan ja kylässään yhteisöllisesti.
Hankkeen kohderyhmänä ovat kylät, joille kiertotalouskoordinaattori suunnittelee toimenpiteitä kylien tarpeita silmällä pitäen.

Hankkeen aikana pidetään kylillä työpajoja sekä infotilaisuuksia. Näiden lisäksi järjestetään demonstraatioita eli esittelytilaisuuksia ja tietoiskuja sekä valmennuksia. Hankkeessa myös julkaistaan materiaalia esimerkiksi verkossa.  Osia tapahtumista, varsinkin tietoiskuja ja valmennuksia pidetään myös etänä.

 

 

Seuraa hankkeen toimenpiteitä Peräpohjolan Leader ry:n Facebook ja Instagram sivuilta!

Yhdessä arjen kestävän kehityksen ratkaisuja ja mahdollisuuksia etsimässä!

Peräpohjolan Leader ry toteuttaa Kiertotalous ruohonjuurella -hankkeen, jossa jaetaan tietoa ja ymmärrystä kestävän kehityksen arjen ratkaisuista toiminta-alueen kyliin ja niiden kautta koteihin. Tavoitteena on parantaa alueen ihmisten kestävän kehityksen ja kiertotalouden tietoutta sekä innostaa asukkaita löytämään kestävän kehityksen mukaisen toiminnan ratkaisuja omassa arjessaan. Hankkeen toimenpiteitä ovat infotilaisuudet, työpajat, tietoiskut ja etävalmennukset, esittelytilaisuudet sekä muu hankkeessa tuotettu materiaali.  Hanke toteutetaan vuosien 2021–2022 aikana ja hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 tuella. Hankkeen kokonaisrahoitus on 140 500 euroa ja Euroopan unionin rahoitusosuus 59 010 euroa.

Ota yhteyttä!

Kiertotalouskoordinaattori

Sanna-Mari Suopajärvi

p. 040 752 2236