Kylien investoinnit hyvinvointiin ja terveyteen

Teemahankeella Kylien investoinnit hyvinvointiin ja terveyteen tuetaan yhdistysten ja seurojen liikuntavälinehankintoja yhteiseen käyttöön. Hanke on saanut ELY-keskuksen tukipäätöksen toukokuussa 2016. Hanketta toteuttaa 13 yhdistystä ja Peräpohjolan Leader koordinoi toteutusta.

Hankkeen ensimmäiset maksuhakemukset tulee toimittaa ajalla 1. – 30.9. Hakemus toimitetaan Peräpohjolan Leaderille, joka lähettää ne eteenpäin ELY-keskuksen tarkastukseen.

Maksuhakemus:

  • täytä Lomake 3318_Maksuhakemus_teemahanke. Täytä lomakkeeseen tilinumero, yhteystiedot, kuvaus toimenpiteen toteutuksesta, toteutuneet kustannukset sekä haettava rahoitus. Lomake allekirjoitetaan hakijatahon sääntöjen mukaisesti.
  • Pääkirja, johon kirjattu toimenpiteen kustannukset hakemusajalta
  • Kopiot laskuista (hakijan tekemät hankinnat)
  • Maksutosite (tiliote tai yksittäinen maksutosite verkkopankista). Huom! Kustannusten tulee olla maksettu tuensiirron saajan tililtä.
  • Kopio talkootyölistoista, jotka on allekirjoitettu

Ennen kuin postitat maksuhakemuksen Peräpohjolan Leaderille, lähetä hakemuslomake mielellään esitarkastukseen sähköpostilla. Katsomme, että se on täytetty oikein.

Lähetä maksuhakemus osoitteeseen: Kansankatu 8, 96100 Rovaniemi. Voit myös tuoda hakemuksen toimistolle tai jättää sen postilaatikkoon.