VALMENNUSTA, NEUVONTAA JA OPINTOMATKOJA

Tavoitteenamme on pitää toiminta-alueemme maaseutu asuttuna, luoda uusia työpaikkoja ja tukea elinkeinoelämää. Tavoitteen saavuttamiseksi kannustamme toiminta-alueemme asukkaita mukaan oman asuinalueensa kehittämiseen! 

Tarjoamme valmennusta, neuvontaa ja opintomatkoja oman asuinalueensa kehittämisestä kiinnostuneille. Tapahtumien aiheet vaihtelevat aina yhdessä tekemisestä kestävään kehitykseen ja tapahtumien sisältöjä suunnataan osallistujien tarpeiden mukaan. Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja ne toteutetaan eripuolilla toiminta-aluettamme.

TERVETULOA MUKAAN!

Kylien tapahtumien järjestäminen ja markkinointi - valmennus starttaa!

Kylien tapahtumien järjestäminen ja markkinointi-valmennukset järjestetään

ke 8.8. klo 15-19.30 ROVANIEMI, Ravintola Turkoosi / Tapahtumatuotanto ja markkinointi
to 9.8. klo 15-19.30 RANUA, Ranua Zoo / Tapahtumatuotanto ja markkinointi
ti 28.8. klo 15-19.30 SIMO, Simonpirtti  / Tapahtumatuotanto ja markkinointi
ke 29.8. klo 15-19.30 ROVANIEMI, Ravintola Turkoosi / Liiketoimintaosaaminen ja markkinointi
ti 4.9. klo 15-19.30  KEMINMAA, Pohjanranta / Tapahtumatuotanto ja markkinointi
ke 5.9.klo 15-19.30 RANUA, Ranua Zoo / Liiketoimintaosaaminen ja markkinointi
ti 11.9. klo 15-19.30 TERVOLA, Tervolatalo / Tapahtumatuotanto ja markkinointi
ke 12.9. klo 15-19.30 SIMO, Simonpirtti / Liiketoimintaosaaminen ja markkinointi
ti 18.9. klo 15-19.30 KEMINMAA, Pohjanranta / Liiketoimintaosaaminen ja markkinointi
ke 19.9. klo 15-19.30 TERVOLA, Tervolatalo / Liiketoimintaosaaminen ja markkinointi
la 22.9. klo 9-16 Työpajapäivä ROVANIEMI / Tapahtumatuotanto, liiketoimintaosaaminen ja markkinointi
 
Ilmoittaudu maksuttomaan valmennukseen: kati.alanikka@perapohjola.fi

 

 

Oletteko suunnitelleet oman kylän tapahtumaa mutta ette oikein tiedä, mistä aloittaa? Tai miten ideaa viedään toteutukseen?

Tapahtumat ja niiden järjestäminen on hyvä tapa parantaa kylän yhteishenkeä ja samalla viedä tietoa omasta kylästä ja sen mahdollisuuksista ihmisten tietoisuuteen.

Vireä kylä,  jossa on kiinnostavia tapahtumia houkuttelee luokseen vierailijoita ja uusia asukkaita ja  lisää kylän elinvoimaisuutta.

Miten tapahtumia suunnitellaan? Millainen on hyvä tapahtuma? Mitä tapahtuman suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon? Miten tapahtumaa markkinoidaan?

Tule työpajaan suunnittelemaan tai kehittämään oman kyläsi tapahtumia. Saat käytännön neuvoja ja opastusta tapahtuman suunnitteluun, tuotantoon ja järjestämiseen sekä tietenkin siihen, miten tapahtumaa markkinoidaan.

Työpaja on osa tapahtumien suunnitteluun tarkoitettua kokonaisuutta, joka koostuu 2 työpajasta. Ensimmäisessä työpajassa suunnitellaan tapahtumia ja käydään läpi tapahtumien tuotantoon liittyviä asioista. Toisessa osiossa keskitytään kylien liiketoimintaosaamisen kehittämiseen kuten kylän omien tuotteiden ideointiin ja kylätapahtumien budjetointi ja rahoitus.

Työpajat järjestää Virtaa Jokivarsille -hanke ja toteuttaa Reddo Partners Oy.

Valmennus on maksuton!

Lisätietoja:
 
Kati Alanikka
Hankeneuvoja
Peräpohjolan Leader ry
puh. 040 757 1507
 
Teija Mikkola
Digiasiantuntija
Reddo Partners Oy
Puh. 050 529 6484

KUTSU HANKENEUVOJA KYLÄLLESI!

Kutsu hankeneuvoja kylällesi, niin käydään yhdessä läpi teidän inspiroivia ideoita ja välttämättömiä tarpeita ehkä jopa vuosikausia vaivanneita ongelmia. Selvitetään yhdessä rahoitustarpeita ja -mahdollisuuksia. Pohditaan rohkeasti ratkaisuja ja toimenpiteitä tulevaisuuden suuntaviivoiksi!

MATERIAALIT LÖYDÄT TÄÄLTÄ!

Tutustu Virtaa jokivarsille -hankkeen esitteisiin tästä! 

Virtaa jokivarsille -esite syksy 2016

Hankkeen opintomatkojen raportit löydät täältä!

Matkaraportti opintomatka 17.9.2016

 

Kannustamme kyliä kehittämiseen!

Peräpohjolan Leader ry toteuttaa Virtaa jokivarsille -hankkeen, jolla kannustetaan ja rohkaistaan Leader-ryhmän alueen kyliä itsenäiseen ja omatoimiseen kehittämiseen. Tavoitteena on madaltaa kylien asukkaiden kynnystä omien kehittämisideoiden toteuttamiseksi. Hankkeen toimenpiteinä tarjotaan kylätoimijoille tukea, työkaluja ja ammattilaisten opastusta kylien kehittämiseen. Hankkeen tuloksena yhteistyö kylissä ja kylien välillä on lisääntynyt ja kylien asukkaiden osaaminen vahvistunut. Hanke toteutetaan vuosien 2015–2018 aikana ja hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 tuella. Hankkeen kokonaisrahoitus on 156 000 euroa ja Euroopan unionin rahoitusosuus 65 520 euroa.

Ota yhteyttä!

 
 
Hankeneuvoja Kati Alanikka
 puh. 040 757 1507
@: kati.alanikka@perapohjola.fi
 
 
yhteysollisyys