VALMENNUSTA, NEUVONTAA JA OPINTOMATKOJA

Tavoitteenamme on pitää toiminta-alueemme maaseutu asuttuna, luoda uusia työpaikkoja ja tukea elinkeinoelämää. Tavoitteen saavuttamiseksi kannustamme toiminta-alueemme asukkaita mukaan oman asuinalueensa kehittämiseen! 

Tarjoamme valmennusta, neuvontaa ja opintomatkoja oman asuinalueensa kehittämisestä kiinnostuneille. Tapahtumien aiheet vaihtelevat aina yhdessä tekemisestä kestävään kehitykseen ja tapahtumien sisältöjä suunnataan osallistujien tarpeiden mukaan. Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja ne toteutetaan eripuolilla toiminta-aluettamme.

TERVETULOA MUKAAN!

SEURAA TULEVIA TAPAHTUMIA!

 AJANVIRTA kuva päivitetty

 

LUPA INNOSTUA -VALMENNUKSET

Tarvitaaisiinko teidän kylällänne raikkaita ajatuksia ja uusia kasvoja yhteisölliseen toimintaan ja vetovoiman kehittämiseen?

Tervetuloa mukaan kaikille avoimeen Yhdessä tehden -valmennukseen, kylätoiminnan sparrasiltoihin, joissa törmäytetään ajatuksia ja saadaan usia ideoita sekä lisää voimavaroja kylätoiminnan toteuttamiseen. Valmennuksessa pohditaan yhteisöllisyyden ja verkostoimisen merkitystä, kartoitetaan yhdessä tekemisen hyviä käytäntöjä niin kylässä kuin kylien välisessä yhteistyössä. Lisäksi otetaan haltuun työkaluja yhdessä tekemisen edistämiseksi. 

Lue lisää valmennuksesta osoitteessa http://www.perapohjola.fi/lisaa-voimaa-yhdessa-tekemiseen.

Uppoaako kylätalon lämmittämiseen tuhoton määrä talkoolaisten uurastusta? Voitaisiinko kotikylän metsiä hyödyntää kylätalon lämmittämiseen tai jopa koko kylän energiahuollon toteuttamiseen? Haluaisitko säästää energiaa, mutta et vain tiedä mitä tehdä?

Toteutamme yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa syksyllä 2017 tietoiskuja kylillä. Tietoiskuilla halutaan tuoda kylille uusinta, tutkittua tietoa energia- ja biotaloudesta. Näistä aiheista puhutaan kyllä paljon, mutta mitä se tarkoittaa ja erityisesti – mitä se mahdollistaa Lapin kylillä? Tietoiskujen ajat ja paikat julkaistaan lähempänä ajankohtaa.

 

OPINTOMATKAT

Kyläkierros lauantaina 10.6.2017

Kierrämme toiminta-alueen kyliä yhdessä leppoisasti linja-autolla matkustaen lauantaina 10.6.2017 osana Avoimet Kylät -päivää. Tule mukaan linja-automatkalle tai kutsu meidät tutustumaan avoinna olevaan kylääsi! 

Ruotsin opintomatka syksyllä 2017

Teemme opintomatkan Ruotsin Vuollerimiin syksyllä 2017. Vuollerim on aktiivinen ja yritteliäs kylä, josta löytyy monenlaista yhdessä tekemisen toimintamallia. Lähdetään yhdessä hakemaan uusia ideoita, ajatuksia ja yhteistyötahoja naapurista omalle kylälle! 

KUTSU HANKENEUVOJA KYLÄLLESI!

Kutsu hankeneuvoja kylällesi, niin käydään yhdessä läpi teidän inspiroivia ideoita ja välttämättömiä tarpeita ehkä jopa vuosikausia vaivanneita ongelmia. Selvitetään yhdessä rahoitustarpeita ja -mahdollisuuksia. Pohditaan rohkeasti ratkaisuja ja toimenpiteitä tulevaisuuden suuntaviivoiksi!

MATERIAALIT LÖYDÄT TÄÄLTÄ!

Tutustu Virtaa jokivarsille -hankkeen esitteisiin tästä! 

Virtaa jokivarsille -esite syksy 2016

Hankkeen opintomatkojen raportit löydät täältä!

Matkaraportti opintomatka 17.9.2016

 

Kannustamme kyliä kehittämiseen!

Peräpohjolan Leader ry toteuttaa Virtaa jokivarsille -hankkeen, jolla kannustetaan ja rohkaistaan Leader-ryhmän alueen kyliä itsenäiseen ja omatoimiseen kehittämiseen. Tavoitteena on madaltaa kylien asukkaiden kynnystä omien kehittämisideoiden toteuttamiseksi. Hankkeen toimenpiteinä tarjotaan kylätoimijoille tukea, työkaluja ja ammattilaisten opastusta kylien kehittämiseen. Hankkeen tuloksena yhteistyö kylissä ja kylien välillä on lisääntynyt ja kylien asukkaiden osaaminen vahvistunut. Hanke toteutetaan vuosien 2015–2018 aikana ja hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 tuella. Hankkeen kokonaisrahoitus on 156 000 euroa ja Euroopan unionin rahoitusosuus 65 520 euroa.

Ota yhteyttä!

 
 
Hankeneuvoja Emilia Vuori
 puh.050 564 7701
@: emilia.vuori@perapohjola.fi
 
 
yhteysollisyys