VALMENNUSTA, NEUVONTAA JA OPINTOMATKOJA

Tavoitteenamme on pitää toiminta-alueemme maaseutu asuttuna, luoda uusia työpaikkoja ja tukea elinkeinoelämää. Tavoitteen saavuttamiseksi kannustamme toiminta-alueemme asukkaita mukaan oman asuinalueensa kehittämiseen! 

Tarjoamme valmennusta, neuvontaa ja opintomatkoja oman asuinalueensa kehittämisestä kiinnostuneille. Tapahtumien aiheet vaihtelevat aina yhdessä tekemisestä kestävään kehitykseen ja tapahtumien sisältöjä suunnataan osallistujien tarpeiden mukaan. Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja ne toteutetaan eripuolilla toiminta-aluettamme.

TERVETULOA MUKAAN!

SEURAA TULEVIA TAPAHTUMIA!

Pian pyörähtää käyntiin Liiketoiminta, markkinointi & viestintä ja tapahtumatuontanto – valmennukset. Pysy kuulolla!

KUTSU HANKENEUVOJA KYLÄLLESI!

Kutsu hankeneuvoja kylällesi, niin käydään yhdessä läpi teidän inspiroivia ideoita ja välttämättömiä tarpeita ehkä jopa vuosikausia vaivanneita ongelmia. Selvitetään yhdessä rahoitustarpeita ja -mahdollisuuksia. Pohditaan rohkeasti ratkaisuja ja toimenpiteitä tulevaisuuden suuntaviivoiksi!

MATERIAALIT LÖYDÄT TÄÄLTÄ!

Tutustu Virtaa jokivarsille -hankkeen esitteisiin tästä! 

Virtaa jokivarsille -esite syksy 2016

Hankkeen opintomatkojen raportit löydät täältä!

Matkaraportti opintomatka 17.9.2016

 

Kannustamme kyliä kehittämiseen!

Peräpohjolan Leader ry toteuttaa Virtaa jokivarsille -hankkeen, jolla kannustetaan ja rohkaistaan Leader-ryhmän alueen kyliä itsenäiseen ja omatoimiseen kehittämiseen. Tavoitteena on madaltaa kylien asukkaiden kynnystä omien kehittämisideoiden toteuttamiseksi. Hankkeen toimenpiteinä tarjotaan kylätoimijoille tukea, työkaluja ja ammattilaisten opastusta kylien kehittämiseen. Hankkeen tuloksena yhteistyö kylissä ja kylien välillä on lisääntynyt ja kylien asukkaiden osaaminen vahvistunut. Hanke toteutetaan vuosien 2015–2018 aikana ja hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 tuella. Hankkeen kokonaisrahoitus on 156 000 euroa ja Euroopan unionin rahoitusosuus 65 520 euroa.

Ota yhteyttä!

 
 
Hankeneuvoja Kati Alanikka
 puh. 040 757 1507
@: kati.alanikka@perapohjola.fi
 
 
yhteysollisyys